Wstążka
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)

Zobacz też:
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)

 
(Upewnij się czasami czy czas letni jest dobrze ustawiony / Make sure sometimes whether daylight saving time is set correctly)lub wybierz lokalizację albo wpisz współrzędne ręcznie:
or select your location or enter the coordinates manually:
Stopnie:
Deg:
Minuty:
Min:
Sekundy:
Sec:
Strefa czasowa:
Time Zone:
Szerokość geograficzna:
(N+, S-)
Latitude:
Wyrównanie do UTC:
Offset to UTC:

Czas letni:
Daylight Saving Time:
auto*
Długość geograficzna:
(W-, E+)
Longitude:
Uwaga: W celu ręcznego wpisania szerokości/długości geograficznej
należy wybrać "Wprowadź ręcznie współrzędne ->" z rozwijalnego menu (comboboxu) z lokalizacjami.

Note: To manually enter latitude/longitude select "Wprowadź ręcznie współrzędne ->" from the Location pulldown menu (combobox).
* auto - w strefie czasowej i według zasad obowiązujących w bieżącym roku według tego komputera, dla czasu odpowiadającego
wpisanemu czasowi lokalnemu. Może być nieprawidłowy dla lokalizacji, strefy czasowej i daty wpisanych do formularza.

* auto - in the time zone and based on rules for current year according to this computer, for a time corresponding to entered local time.
It may be incorrect for the location, time zone and date entered to the form.

Miesiąc:
Month:
Dzień:
Day:
Rok:
Year:
Godzina:
Time:
: : AM PM 24hr
Od 1582-10-15 kalendarz gregoriański, do 1582-10-04 juliański proleptyczny.
From 1582-10-15 Gregorian calendar, to 1582-10-04 proleptic Julian calendar.


Równanie czasu:
Equation of Time:
(minutes):
Deklinacja słońca
Solar Declination
(degrees):
Azymut słońca
Solar Azimuth:
Wysokość słońca
Solar Elevation:
Cosinus odległości
zenitalnej słońca
cosine of solar zenith angle:
Azymut słońca jest mierzony w stopniach zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od północy.
Wysokość słońca jest mierzona w stopniach w górę od horyzontu.
Termin "noc" oznacza zmierzch astronomiczny.
Równanie czasu i deklinacja słońca są podane dla wyszczególnionej godziny.

Azimuth is measured in degrees clockwise from north; Elevation is measured in degrees up from the horizon;
Az & El both report "dark" after
astronomical twilight ; Equation of Time and Solar Declination reported for the specified time.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Modyfikacja NOAA Solar Position Calculator (obecnie NOAA Solar Calculator) opartego na Jean Meeus, Astronomical Algorithms
Modification of NOAA Solar Position Calculator (currently NOAA Solar Calculator), which is based on Astronomical Algorithms, by Jean Meeus
Linki w tabelach łączą ze stronami NOAA, czyli zewnętrznymi.
The links in the tables point to external, NOAA pages.


Link do tej strony z zapisanymi ustawieniami:
Url to this website with saved settings:
Nazwa lokalizacji do linku:
Location Name for the Url:


Położenie słońca - przykłady: Augustów, Białowieża - brama BPN, Białystok, Biebrzański PN - Bagno Ławki, Biebrzański PN - Czerwone Bagno, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Jelenia Góra, Karpacz, Kielce, Kłodzko, Kołobrzeg, Kraków, Łódź, Lublin, Mikołajki, Olsztyn, Ostrołęka, Piła, Poznań, Słupsk, Szczecin, Toruń, Ustrzyki Górne, Warszawa, Władysławowo, Wrocław, Zakopane, Zielona GóraStrona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)
Zakole Wawerskie
Tematy różneZakole Wawerskie - info
Kalkulator fotoprzyrodniczy
(PhotoNature Calculator)
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
Obserwacje przyrodnicze - baza danych
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram

Linki zewnętrzne
(External Links)


Puszcza Białowieska (Bialowieza Forest):
  Kalendarium wydarzeń (Chronology of events)
  Mapa (Map)

Facebook   X (dawn. Twitter)   YouTube   e-mail


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.