Wstążka
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)Obserwacje przyrodnicze - baza danych


To jest baza danych (szablon) do programu Microsoft Access, zawierająca formularze do wpisywania oraz przeglądania obserwacji przyrodniczych.
Jest pisana w Microsoft Access 2016 (16.0) na Windows 10 Home. Bardzo możliwe, że można ją otwierać w zakresie wersji począwszy od Access 2010 (14.0), a nawet 2007 (12.0), aż do najnowszych.

Pobierz plik obserwacje.zip (13.8 MB) Ostatnia aktualizacja - 2023-07-07 - wersja 33.0.3

Baza danych zawiera formularz o nazwie "formularz import" przenoszący dane z dowolnej wersji do aktualnej, otwierany bezpośrednio lub z formularza uruchamianego przyciskiem [Menu].

Otwarcie rozpakowanych plików obserwacje.accdb pochodzących z sieci może być blokowane przez Windows. W takim przypadku należy plik odblokować klikając prawym przyciskiem myszy na jego ikonę i wybierając kolejno opcje
Właściwosci - Odblokuj - OK/Zastosuj (Properties - Unblock - OK/Apply)

System locale (ustawienia regionalne systemu) w Windows musi być na Polish (Poland), ponieważ otwieranie niektórych formularzy będzie blokowane lub utrudniane.

Czasem konieczne jest przestawienie sortowania na Polish/Polski w opcjach programu Microsoft Access

W przypadku tych czy innych niekompatybilności bazy danych z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub programem Microsoft Access warto spróbować bazę danych zaimportować do nowo utworzonego, pustego pliku. Jest to dokładnie opisane w instrukcji obserwacje.html.

Możliwe jest zajście potrzeby zmiany referencji w edytorze VBA na ich odpowiedniki, kompatybilne z daną wersją Microsoft Access.

W pliku obserwacje2.accdb tabele muszą być połączone z tabelami pliku obserwacje.accdb, co można zrobić jedynie przy pomocy pełnego programu Microsoft Access. Jest to krótko opisane w instrukcji obserwacje.html.

Do korzystania z bazy danych nie jest konieczny pełny program Microsoft Access. Można jej używać w pewnym zakresie korzystając z darmowych Access Runtime, możliwe że już od wersji 2010 (14.0), a nawet 2007 (12.0). Są one do pobrania na poniższych stronach Microsoftu (czyli zewnętrznych):
Access 2010 Runtime (175.4 MB), Access 2013 Runtime (210.7 MB) Access 2016 Runtime (234.6 MB) oraz 365 Access Runtime.
Pliki .accdb otwiera się w Runtime poleceniami typu:
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE14\MSACCESS.EXE" /runtime "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\obserwacje.accdb"

Baza danych wytwarza m.in. mapy w postaci plików .kml.

v.Najważniejsze zmiany:  rozwiń / zwiń
15.0 dodanie
- formularza przenoszącego dane z dowolnej starej wersji tej bazy danych do nowej
- pliku obserwacje.mdb w którym można tworzyć własne formularze i raporty
- krótkiego opisu bazy danych w formacie html
- do niektórych formularzy - kolumn w których jest zaznaczone, czy dany gatunek widnieje w którejś z czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych wyginięciem
16.0nowa przeglądarka (gatunek - lokalizacje - obserwacje)
17.0dodano:
- wyszukiwarkę lokalizacji ułatwiającą ich dodawanie do wypraw
- rozkodowany formularz oraz dwa rozkodowane raporty w pliku obserwacje.mdb
18.0pojawiła się możliwość łączenia lokalizacji w grupy
19.0został dodany kalkulator obliczający wschody i zachody oraz położenie Słońca i Księżyca oraz fazy Księżyca
19.1dodano opcję umożliwiającą eksport danych do pliku .csv w formacie eBird Record Fomat, który można ładować na stronę internetowej bazy danych eBird
20.0dodano kolumny ze współrzędnymi konkretnej obserwacji i jej miejscem oraz przystosowano całą bazę do tych zmian (m.in. mapy).
20.2bazę dostosowano do Office 2010 poprzez zamianę wycofanego Calendar ActiveX na zwykły formularz w formie kalendarza.
20.3zamieniono niektóre pozostałe ActiveX na alternatywne rozwiązania w celu uniezależnienia bazy od obecności niektórych innych plików .ocx w komputerze. Jest to związane z tym, że baza danych jest pisana przy pomocy Microsoft Access 2002, w którym nie było jeszcze możliwości tworzenia plików instalacyjnych jak w Access 2007 i 2010.
21.0dodanie formularza w formacie arkusza danych do wpisywania obserwacji, systematyki tzw. pozostałych gromad, aktualizacja list gatunków, w tym informacji o ochronie.
21.1m.in. dalsza aktualizacja informacji o ochronie z powodu ukazania się w międzyczasie nowej listy roślin chronionych, rozbudowa formularza w formacie arkusza danych.
22.0- dodanie kolumn data_od, czas_od, data_do, czas_do, czas_zakres, stw_bezczasowe do tabel obserwacje_...
  stw_bezczasowe to na przykład stare gniazdo remiza znalezione w grudniu.
  Odhaczenie takiej obserwacji umożliwia jej wyeliminowanie z różnych kwerend analizujących jakieś zmiany fenologiczne
- dodanie raportów lokalizacje i lokalizacje_grupy
- dodanie do wyszukiwarek pola na wpisywanie SQL, co umożliwia teraz łatwe przeprowadzanie dowolnych wyszukiwań
- dodanie kwerend z podsumowaniami lokalizacji i gatunków ptaków
- dodanie formularza wykres 3 z ilościami i stwierdzeniami poszczególnych gatunków
23.0- dodanie raportu HTML pozwalającego archiwizować obserwacje w tym formacie
- dodanie filtrowania formularza głównego i niektórych raportów przez wyniki wyszukiwania
24.0- rozbicie kolumny filtr w tabelach gatunki_... na trzy kolumny: kategoria_ID, hybryda i nieoznacz
- dodanie pola stw_hodowla do obserwacji do odhaczania obserwacji dokonanych w ogrodzie botanicznym lub zoo
- dodanie spisu treści oraz zdjęć do raportu HTML, utworzenie specjalnego raportu "zdjecia"
- dodanie pliku foto_konfig.mdb wpisującego wymiary zdjęć do tabeli "zdjecia"
- dodanie odległości do Księżyca do tabeli i wykresów w formularzu sun_moon
26.2- poprawienie wyświetlania nazwy dnia tygodnia na formularzu głównym
30.0 - konwersja z formatu .mdb do .accdb
32.0 - rozszerzenie list gatunków kręgowców lądowych z krajowych na europejskie
- poprawienie buga uniemożliwiającego import obserwacji z niektórych wersjihttps://darekk.com/db/birds/ - dwa inne szablony baz danych do wpisywania obserwacji. Mniej rozbudowane, ale dzięki temu bardziej przejrzyste.Uwagi na temat działania baz danych można przesyłać tutaj.Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Obserwacje przyrodnicze - baza danych

Zrzuty ekranu z programu Microsoft Access 2016 (16.0) uruchomionego w sytemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Home.Strona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)
Zakole Wawerskie
Tematy różneZakole Wawerskie - info
Kalkulator fotoprzyrodniczy
(PhotoNature Calculator)
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram

Linki zewnętrzne
(External Links)


Puszcza Białowieska (Bialowieza Forest):
  Kalendarium wydarzeń (Chronology of events)
  Mapa (Map)
YouTube darekk   e-mail


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.