Wstążka
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)


Kalkulatory:Rozdzielczość matrycy aparatu cyfrowego - kalkulator


Rozdzielczość matrycy aparatu cyfrowego

Matryca
efektywna rozdzielczość matrycy    MP (megapikseli)
 x   pikseli (poz. x pion.)
wymiary matrycy
 x   mm (poz. x pion.)
rozdzielczość wydruku  ppi (pikseli / cal)
skala odwzorowania*1     długość fali światła*1  nm

 zaokrąglanierozdzielczość matrycy    MP
 x     pikseli
 MP / cm2 (gęstość pikseli)
 pikseli / mm
średnica pikseli matrycy  µm (skok, odległość)
maksymalna rozdzielczość obrazu  LW/PH
 lp/mm w poziomie lub w pionie albo
 lp/mm po kątem 45 stopni
maksymalne rozmiary wydruku
 x   
maksymalna liczba przysłony*2  f#
 (średnica dysku Airy'ego      µm)
przysłona ograniczona przez dyfrakcję *3  f# >
 (średnica dysku Airy'ego >   µm)

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Dwa sąsiadujące dyski Airy'ego oraz ich suma odpowiadające maksymalnej przysłonie*2 (u góry) oraz największej przysłonie nie ograniczonej jeszcze przez dyfrakcję*3 (na dole). Wykresy dla parametrów wpisanych do kalkulatora, dyski są oddalone od siebie o połowę średnicy dysku (kryterium ostrości Rayleigh'a). Szerokość pionowych pasów jest równa średnicy piksela.

Objaśnienia:

LW/PH  - ilość linii w wysokości obrazu (line widths per picture height).
lp/mm  - par linii / mm (line pairs per millimeter).

LW/PH i lp/mm nie są używane do wyrażania rozdzielczości matrycy, ale obiektywu, a dokładnie obrazu wytwarzanego przez obiektyw i detektor. W tym kalkulatorze
- linię w wysokości obrazu rozumie się jako poziomy rząd pikseli, a
- parę linii / mm jako parę rzędów pikseli / mm.
LW/PH i lp/mm są więc tutaj tylko miarą maksymalnej rozdzielczości obrazu, nieprzekraczalną jej teoretyczną górną granicą.

*1 potrzebne tylko do obliczenia liczb przysłony i średnic dysku Airy'go. Skala odwzorowania może być równa 0 (dla odległości ustawionej na nieskończoność).
*2,3  przysłona, powyżej której dyfrakcja zaczyna ograniczać rozdzielczość matrycy, według różnych kryteriów. Objaśnienia niżej pod jednym z obrazków.


Matryca aparatu cyfrowego, maksymalna liczba przysłony, wykres

plamka dysk Airyego, piksel, matryca aparatu cyfrowego, maksymalna liczba przysłony, wykres, Airy disk disc pattern, pixel pitch, maximum aperture

Dwa dyski Airy'ego oddalone o odległość równą połowie średnicy dysku. To minimalny dystans, przy którym są uważane za rozdzielone (kryterium ostrości Rayleigh'a). Dokładny wykres jest tutaj.

W niniejszym kalkulatorze przyjęto założenie, że maksymalna przysłona (*2) to taka, przy której
średnica dysku Airy'ego / 2 = 2 x odległość między pikselami (skok),
czyli 2 piksele na maksima dysków Airy'ego
+ 3-i piksel rejestrujący przerwę między nimi.
Innymi słowy jest to kryterium / limit Nyquista (+ kryterium ostrości Rayleigh'a).

Z kolei przysłona ograniczona przez dyfrakcję (*3, diffraction limited aperture (DLA)) to taka, przy której
średnica dysku Airy'ego / 2 > 1 x odległość między pikselami (skok),
czyli 2 sąsiadujące piksele na maksima dysków Airy'ego.

plamka dysk Airyego, funkcja Bessela, wykres, Airy disk disc pattern, Bessel function, chart

Dysk (plamka) Airy'ego - czerwona linia, uproszczenie do krzywej Gaussa - niebieska linia, amplituda drgań - zielona linia, funkcja Bessela pierwszego rodzaju pierwszego rzędu - szara linia, najważniejsze jej miejsca zerowe odpowiadające minimom dysku Airy'ego - czerwone kropki.
Krzywa przedstawiająca dysk Airy'ego to stosunek natężenia światła w danym punkcie (x) do natężenia światła w środku obrazu dyfrakcyjnego. Podobnie drgania to stosunek amplitudy drgań w danym punkcie (x) do ampltudy drgań w środku dysku. Liczba przysłony f#8 to przysłona rzeczywista, w przypadku makrofotografii znacznie większa od ustawionej na obiektywie. Długość fali światła 550 nm nm odpowiada kolorowi zielonemu. Odległość (x = k*a*sinθ) została przeliczona na mikrometry.
Poniżej kolejne powiększenia fragmentów dysku Airy'ego.

Umieszczony w lewym górnym rogu powyższego wykresu obrazek z dyskiem Airy'ego został utworzony przy pomocy programu graficznego (Corel Draw + najczęściej używany na tej witrynie Adobe Photoshop Elements), jasność pierścieni jest większa niż w prawdziwym dysku w celu ich lepszego uwidocznienia.

plamka dysk Airyego, funkcja Bessela, wykres, Airy disk disc pattern, Bessel function, chart

plamka dysk Airyego, funkcja Bessela, wykres, Airy disk disc pattern, Bessel function, chart

Plamka dysk Airy'ego, Airy disk disc pattern, graph, chart

Sumy dwóch dysków Airy'ego oddalonych o wielokrotność połowy średnicy dysku (D/2). Kryterium ostrości Rayleigh'a jest spełnione od odległości równej połowie średnicy (czyli D/2) włącznie wzwyż. Punkty położone bliżej uważane są za nierozdzielone.

Plamka dysk Airy'ego, wykres trójwymiarowy, Airy disk disc pattern, three dimensional graph, chart

Dysk Airy'ego i suma dwóch dysków oddalonych o odległość równą połowie średnicy dysku (czyli na granicy kryterium rozdzielczości Rayleigh'a).

Plamka dysk Airy'ego, wykres trójwymiarowy, Airy disk disc pattern, three dimensional graph, chart

Plamka dysk Airy'ego, wykres trójwymiarowy, Airy disk disc pattern, three dimensional graph, chart
Wykresy trójwymiarowe (w tym powyższy wyglądający jak dwuwymiarowy) zostały wykonane przy pomocy programu Graphing Calculator 3D. Podobnie białe plamki na obrazku przedstawiającym rozmieszczenie pikseli względem dysków Airy'ego. Pozostałe z wyjątkiem wspomnianego obrazka przy pomocy programu Graph.

Matryca - rozdzielczość

Przekształcenie wykonane przy pomocy programu graficznego (Corel Draw + najczęściej używany na tej witrynie Adobe Photoshop Elements), niekoniecznie idealnie odzwierciedlające obraz powstający na matrycy. Widać jednak jak trudno jest wyrazić rozdzielczość w lp / mm, wyznaczyć teoretycznie MTF.


Połowa średnicy dysku Airy'ego:

D / 2 = 1.22 * λ * f#

λ - długość fali światła
f# - liczba przysłony. Rzeczywista, więc w przypadku makrofotografii większa od ustawionej na obiektywie.

1.22 nieco bardziej dokładniej równe jest 1.2197

Np. D / 2 = 1.2197 * 550 nm * 8 = 5367 nm = 5.367 μmOptymalna rozdzielczość wydruku w zależności od odległości, z której oglądane jest zdjęcie.

W poniższej tabeli założono, że obraz dwóch sąsiadujących pikseli znajduje się na granicy rozdzielczości oka ludzkiego. Przyjęto dwie różne rozdzielczości oka, ponadto wyrażone na dwa sposoby - jako rozdzielczość kątową oraz w lp/mm:
[1] 1 minuta kątowa pomiędzy sąsiadującymi pikselami (około 6.9 lp/mm = 13.8 pikseli/mm z odległości 25 cm), lub
[2] 5 lp/mm (= 10 pikseli/mm) dla minimalnej dla oka odległości równiej około 25 cm

odległośćPPI
[1][2]
21 cm415.80302.38
25 cm349.28254.00
29 cm301.10218.97
50 cm174.64127.00
1  m87.32 63.50
1.5  m58.21 42.33
2  m43.66 31.75
2.5  m34.93 25.40
3  m29.11 21.17
3.5  m24.95 18.14
4  m21.83 15.88


Strona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)
Zakole Wawerskie
Tematy różneZakole Wawerskie - info
PhotoNature Calculator
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)
Obserwacje przyrodnicze - baza danych
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram

Linki zewnętrzne
(External Links)


Puszcza Białowieska (Bialowieza Forest):
  Kalendarium wydarzeń (Chronology of events)
  Mapa (Map)
YouTube darekk   e-mail


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.