Wstążka
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)


Kalkulatory:Jasność lornetki / lunety - kalkulator


Jasność lornetki / lunety

lornetka, luneta - średnica źrenicy wejściowej      mm
przybliżenie   x
współczynnik przepuszczalności światła   %
oko - maksymalna średnica źrenicy
  mm
        (spada wraz z wiekiem od 7.5 do 5 mm) 

 zaokrąglanie  źrenica wyjściowa lornetki / lunety [mm] (Exit Pupil)
  jasność względna (Relative Brightness Index, RBI)
  sprawność zmierzchowa (liczba zmierzchowa, Twilight Factor)
  względna wydajność świetlna (Relative Light Efficiency, RLE)
jasność obrazu widzianego przez lornetkę lub lunetę / widzianego gołym okiem
(1/  ) w warunkach zbliżonych do ciemności
f#  to samo w liczbach przysłony względem nieuzbrojonego oka
AV  (f# = 1 i AV = 0 gdy lornetka lub luneta nie obniża jasności obrazu)

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


Jasność lornetki / lunety jest wprost proporcjonalna do powierzchni źrenicy wejściowej (czyli kwadratu jakiegoś jej wymiaru liniowego, np. średnicy) i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu przybliżenia. Zależy również od przepuszczalności szkieł.

Przykładowe obliczenia dla lornetki 10x50:

Operatory:

x ^ y - x do potęgi y
Sqr(x) - pierwiatek kwadratowy z x

Wzory i obliczenia:

m = 10 (przybliżenie lornetki)
dEP = 50 mm (średnica źrenicy wejściowej)

średnica źrenicy wyjściowej (Exit Pupil)
dAP = dEP / m = 50 mm / 10 = 5 mm

jasność względna (Relative Brightness Index, RBI), czyli najbardziej popularny sposób wyrażania jasności lornetki
RBI = (dEP / m) ^ 2 = (50 mm / 10) ^ 2 = 5 mm ^ 2 = 25 (inaczej źrenica wyjściowa do kwadratu)

sprawność zmierzchowa (liczba zmierzchowa, Twilight Factor)
Współczynnik często uważany za oddający najlepiej przydatność lornetki w warunkach słabego oświetlenia, przyjęty nawet w DIN (Deutsche Industrie Norm). Uwzględnia nie tylko natężenie światła, ale powiększenie szczegółów obrazu. Bo na przykład przy tym samym natężeniu lepiej widoczny jest obraz bardziej powiększony.
TF = Sqr(dEP * m) = Sqr(50 mm * 10) = 22.36

t = 0.75 (współczynnik przepuszczalności, tutaj założony, bezwymiarowy, 0.75 = 75% / 100%)

względna wydajność świetlna (Relative Light Efficiency, RLE)
RLE = 2 * (dEP / m) ^ 2 * t = 2 * (50 mm / 10) ^ 2 * 0.75 = 2 * 25 * 0.75 = 37.5 (inaczej 2 x jasność względna x przepuszczalność)

De = 7 mm (maksymalna średnica źrenicy oka ludzkiego)

jasność obrazu widzianego przez lornetkę lub lunetę / widzianego gołym okiem w warunkach zbliżonych do ciemności
SB = (dEP / (m * De)) ^ 2 * t = (50 mm / (10 * 7 mm)) ^ 2 * 0.75 = 0.5102 * 0.75 = 0.3827

Podsumowanie:
wzór,formula,equation,jasność względna,Relative Brightness Index RBI,sprawność zmierzchowa,liczba zmierzchowa,Twilight Factor,względna wydajność świetlna,Relative Light Efficiency RLE,średnica źrenicy wyjściowej,Exit Pupil,lornetka,luneta,binoculars,scope,telescope

Względna wydajność świetlna jest dość dziwnym, rzadko używanym współczynnikiem.
Sposób podawania jasności w postaci stosunku jasności obrazu widzianego przez lornetkę lub lunetę / widzianego gołym okiem jest stosowany w astronomii.
Wyrażanie tego w liczbach przysłony zostało wymyślone przez autora tej strony:

wzory inne
Jest to intuicyjnie zrozumiałe dla osób interesujących się fotografią, jednak w warunkach bardzo zbliżonych do ciemności (widzenie skotopowe, wyłącznie przy pomocy pręcików), zamiast prawa Webera-Fechnera należałoby zastosować prawo prawo de Vries-Rose. To znaczy zmiany natężenia światła są subiektywnie jednostajne nie wtedy gdy zmieniają się wprost proporcjonalnie do natężenia światła tła (poprzedniej wartości), ale do pierwiastka z niego.


Strona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)
Zakole Wawerskie
Tematy różneZakole Wawerskie - info
PhotoNature Calculator
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)
Obserwacje przyrodnicze - baza danych
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram

Linki zewnętrzne
(External Links)


Puszcza Białowieska (Bialowieza Forest):
  Kalendarium wydarzeń (Chronology of events)
  Mapa (Map)
YouTube darekk   e-mail


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.