Zakole Wawerskie
a raczej to, co z niego jeszcze zostało ...
Informacje ogólne    Zagrożenia    Ptaki    Inne zwierzęta    Rośliny, grzyby    Literatura, strony www       |    Kontakt    Strona główna

Wybrane źródła informacji

1 Patryk Rowiński, Awifauna projektowanego rezerwatu Zakole Wawerskie w Warszawie, Kulon 2 (1997),2: 199-194.
(na podstawie badań prowadzonych w latach 1992 - 1996)
Tekst artykułu na stronach: http://agro.icm.edu.pl/, https://www.infona.pl/.
2 Barbara Szulczewska, Michał Fic i in., Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego w celu ustalenia predyspozycji terenów do pełnienia różnych funkcji i sposobów zagospodarowania (www), Tom I, SGGW, AQUAGEO, Warszawa 2008.
Tom I - m. in."
2.1 Utwory powierzchniowe (pdf), tutaj np. mapa utworów powierzchniowych na głębokości 2 m,
2.6 Szata roślinna, 2.7 Fauna (pdf). Stan populacji gatunków płazów oparty jest na opracowaniu Joanny Mazgajskiej, ptaków Tomasza Mazgajskiego (i in.), który uwzględnił też wcześniejsze dane Macieja Luniaka i Patryka Rowińskiego.
3 Pawlak Jolanta (red.), Teisseyre - Sierpińska Małgorzata (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy (www). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Naczelnego Architekta Miasta, Miejska Pracowania Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Warszawa 2006.
Ciekawe mapy - np.: zał. nr II.1 - "Grunty na głębokości 2,0 m" (m.in. osady organiczne), schemat nr II.4 - "Zasadnicze jednostki geomorfologiczne" (m.in. granica tarasu zalewowego).
4 Joanna Mazgajska, Amphibians in the Wawer district of the Warsaw agglomeration, Fragmenta Faunistica 52 (1): 33–42, 2009 (www)
5 Grzegorz Bistuła-Pruszyński, Zakole Wawerskie, Rogatka Grochowska nr 41 (2007 r.), str. 12-13 (pdf)
6 Ewa Miłaczewska, strona internetowa Ważki, Warszawa, Zakole Wawerskie
7 Zdzisława Sarnacka, Uwarunkowania geologiczne. W: Zdzisław Biernacki (red.), Józef Kazimierski (red.), Andrzej Wróblewski (red.) i in. Środowisko przyrodnicze Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, str.98-115: Rys.25/str.99: Szkic geomorfologiczny Warszawy i okolic.
8 Obserwacje własne

Ciekawsze strony (nie wymienione wyżej):
Zespół przyrodniczo krajobrazowy "Zakole Wawerskie" - mapa na stronie Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Zakole Wawerskie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - lokalizacja na Facebooku z wszystkimi postami do niej przypisanymi
Zakole Wawerskie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - grupa na Facebooku
Światowy Dzień Mokradeł 2021 pod hasłem "Mokradła i Woda", o Zakolu ok. 2:55:28 (YouTube)
Zakole - część projektu EU MediaActivism, Projekt ZAKOLE na Facebooku
orni.pl » Zakole Wawerskie
Forum Przyroda :: Zakole Wawerskie
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie na stronie Środowisko i ekologia (eko.um.warszawa.pl) Urzędu m.st. Warszawy
Zakole Wawerskie – Wikipedia
Zakole Wawerskie – zdjęcia w Wikimedia Commons
Gocławska ropucha zielona w Wikimedia Commons
Projekt "Przyroda Zakola Wawerskiego" w bazie danych iNaturalist przeznaczonej na obserwacje ze zdjęciami
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej - tutaj ktoś zamieścił zdjęcie lotnicze głównej części Zakola


Informacje ogólne    Zagrożenia    Ptaki    Inne zwierzęta    Rośliny, grzyby    Literatura, strony www       |    Kontakt    Strona główna

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.