Wstążka
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)


Kalkulatory:Kalkulator JavaScript
(JavaScript Calculator)

Przykładowe wzory (sample equations):
-jasność względna lornetki (Relative Brightness Index of binoculars); 10x50:
Math.pow(50/10, 2)
-kąt widzenia obiektywu (lens angle of view); f = 400 mm, a = 24 mm, b = 36 mm, x = Infinity:
Round(2 * Atan(Math.sqrt(Math.pow(36, 2) + Math.pow(24, 2)) / (2 * 400)), 2)

Operatory arytmetyczne JavaScript (JavaScript arithmetic operators)

+dodawanieaddition
-odejmowaniesubtraction
*mnożeniemultiplication
/dzieleniedivision

Stałe matematyczne JavaScript (JavaScript mathematical constants)

Math.Eliczba Eulera (e)Euler's number (≈2.718)
Math.LN2logarytm naturalny z 2natural logarithm of 2 (≈0.693)
Math.LN10logarytm naturalny z 10natural logarithm of 10 (≈2.302)
Math.LOG2Elogarytm o podstawie 2 z ebase-2 logarithm of E (≈1.442)
Math.LOG10Elogarytm dziesiętny z ebase-10 logarithm of E (≈0.434)
Math.PIliczba ππ (≈3.14159)
Math.SQRT1_2pierwiastek kwadratowy z 1/2square root of 1/2 (≈0.707)
Math.SQRT2pierwiastek kwadratowy z 2square root of 2 (≈1.414)

Funkcje matematyczne JavaScript (JavaScript mathematical functions)

Math.abs(x)wartość bezwzględna z xabsolute value of x
Math.acos(x)arcus cosinus x, w radianacharc cosine of x, in radians
Math.asin(x)arcus sinus x, w radianacharc sine of x, in radians
Math.atan(x)arcus tangens x, w radianach (od -pi/2 do pi/2)arc tangent of x, in radians (between -PI/2 and PI/2)
Math.atan2(y,x)arctan2 y / x, w radianacharc tangent of y / x, in radians
Math.ceil(x)x zaokrąglona w górę do liczby całkowitejx rounded upwards to the nearest integer
Math.cos(x)cosinus x (x w radianach)cosine of x (x in radians)
Math.exp(x)e do potęgi xvalue of Ex
Math.floor(x)x zaokrąglona w dół do liczby całkowitejx rounded downwards to the nearest integer
Math.log(x)logarytm naturalny (o podstawie e) z xnatural logarithm (base E) of x
Math.max(x,y,z,...,n)największa liczbanumber with the highest value
Math.min(x,y,z,...,n)najmniejsza liczbanumber with the lowest value
Math.pow(x,y)x do potęgi yx to the power of y
Math.random()przypadkowa liczba pomiędzy 0 i 1random number between 0 and 1
Math.round(x)x zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitejx rounded to the nearest integer
Math.sin(x)sinus x (x w radianach)sine of x (x in radians)
Math.sqrt(x)pierwiastek kwadratowy z xsquare root of x
Math.tan(x)tangens x (x w radianach)tangent of x (x in radians)
 
Math.log(x) / Math.LN10logarytm dziesiętny z xcommon logarithm (base 10) of x
x * Math.PI / 180zamiana stopni na radianyconverts x from degrees to radians
x * 180 / Math.PIzamiana radianów na stopnieconverts x from radians to degrees

Dodatkowe funkcje - utworzone z funkcji JavaScript (Custom functions - created using JavaScript functions)

Log(x)logarytm dziesiętny z xcommon logarithm (base 10) of x
Cos(x)cosinus x (x w stopniach)cosine of x (x in degrees)
Sin(x)sinus x (x w stopniach)sine of x (x is degrees)
Tan(x)tangens x (x w stopniach)tangent of x (x in degrees)
ctan(x)cotangens x (x w radianach)cotangent of x (x in radians)
Ctan(x)cotangens x (x w stopniach)cotangent of x (x in degrees)
Acos(x)arcus cosinus x, w stopniacharc cosine of x, in degrees
Asin(x)arcus sinus x, w stopniacharc sine of x, in degrees
Atan(x)arcus tangens x, w stopniach (od -180 do 180)arc tangent of x, in degrees (between -180 and 180)
Actan(x)arcus cotangens x, w stopniach (od -180 do 180)arc cotangent of x, in degrees (between -180 and 180)
Atan2(y,x)arcus tangens y / x, w stopniacharc tangent of y / x, in degrees
Fact(x)x! (x silnia)factorial of x
Diag(x,y)przekątna prostokąta (przeciwprostokątna trójkąta)diagonal of a rectangle (hypotenuse of a triangle)
Round(x,y)x zaokrąglona do y miejsc po przecinkux rounded to y decimal places


Należy zachować wielkość liter (names are case sensitive)

Separator dziesiętny (decimal separator): "."     3.14    3,14

W przypadku ułamkowych liczb 17 cyfrowych ostatnia cyfra może być przypadkowa, a błąd ten akumuluje się podczas każdego następnego działania.
In case of 17-digit floating-point numbers, the last digit may be random, and this error accumulates with every further operation.Strona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)Zakole Wawerskie
PhotoNature Calculator
Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)
Obserwacje przyrodnicze - baza danych
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram
Układ współrzędnych UTM
Mapy Google Maps: Tatry, Bieszczady,
Park Narodowy Gór Skalistych

Linki zewnętrzne:
(External Links)


Puszcza Białowieska - kalendarium i mapa (Google Maps)
(Bialowieza Forest - a Map)
Dolina Rospudy - mapa (Google Maps)
(Rospuda River Valley - a Map)


   e-mail


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
This site uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies according to your browser's current cookie settings. You can change cookie settings in your browser.